BUSINESS SWEDEN

Business Sweden hjälper svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. Våra affärsutvecklare finns på fler än 40 marknader globalt där vi erbjuder strategisk rådgivning och handfast stöd. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.

AMAZON

Den 28 oktober 2020 slog Amazon upp dörrarna till Amazon.se, en e-handel som vänder sig till svenska konsumenter. Genom lanseringen i Sverige vill Amazon bidra till den svenska e-handelssektorn och samarbeta med små och medelstora företag för att hjälpa dem att nå kunder i hela Sverige och runt om i världen.

ALMI

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Almi Företagspartner Skåne är ett regionalt dotterbolag till det statligt ägda moderbolaget Almi Företagspartner AB, som består av 16 regionala dotterbolag samt Almi Invest AB.

REGIONAL EXPORTSAMVERKAN SKÅNE

Regional Exportsamverkan Skåne är ett regionalt samarbete med syfte att förenkla för små och medelstora företag att växa internationellt genom internationalisering och export. Det regionala samarbetet består av de internationaliserings- och exportfrämjande organisationerna Almi Skåne, Business Sweden, Exportkreditnämnden, European Enterprise Network, Invest in Skåne och leds av Region Skåne. Samarbetet är en del av regeringens strategi för att stärka svensk export.

POSTNORD

PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. PostNord säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar PostNord förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden.